SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX “SF. FILOFTEIA”

COMUNA BRĂNEŞTI, JUDEŢUL ILFOV

SCURT ISTORIC  

Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf.Filofteia", a fost înfiinţat în anul 1995, cu binecuvântarea Patriarhiei Ortodoxe Române şi acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Instituţie de învăţământ teologic, şcoala noastră îmbină educaţia teoretică cu cea duhovnicească, fiind o confirmare a tradiţionalelor şcoli româneşti şi promovatoare a metodelor actuale de studii astfel încât să asigure pentru fiecare temelia unei integrări de succes în societate.

Prin specificul său, Seminarul Teologic urmăreşte formarea, în cadrul învăţământului de stat a tinerelor vlăstare ale Bisericii, în situaţia de faţă în care societatea românească are mai multă nevoie decât oricând de o revigorare morală, de o întărire a credinţei ortodoxe în spiritul valorilor creştine care au consacrat poporul nostru în istorie .

Şcoala permite studierea unor discipline teologice care contribuie la înţelegerea importanţei Bisericii în viaţa poporului nostru, rolul ei în formarea limbii române, păstrarea identităţii naţionale, construirea unor centre de pictură si arhitectură dincolo de o istorie frământată, dar şi în apărarea persoanei în faţa globalizării şi secularizării mondiale .

 OFERTA     EDUCATIONALĂ

“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă(Matei VI, 33).”

 Anul şcolar 2014-2015

 Elemente despre profil:

·        Clasa a IX-a- Filiera Vocaţională - 28 locuri

·        Profil - Teologic 

·        Specializare - Tehnician pentru tehnici artistice-Patrimoniu 

 După absolvirea liceului se susţine examenul de atestare a cunoştinţelor teologice pe baza căruia elevele pot preda religia la gimnaziu.

 Rezultate la Olimpiadele şi concursurile şcolare

Faza

Clasa

Număr participanţi

Rezultate

OLIMPIADA DE MUZICĂ

Judeţeană

X-XIII

Otopeni – Ilfov

Premiul I

Judeţeană

X-XIII

Liceul G. Enescu

Premiul I

Judeţeană

X-XIII

Liceul G. Enescu

Premiul I

Judeţeană

X-XIII

Liceul G. Enescu

Premiul I

Judeţeană

X-XIII

Bucureşti

Premiul II

 

OLIMPIADĂ DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Judeţeană

a-X-a

2

Premiul III

OLIMPIADA DE DOGMATICA

 

Judeţeană

a-XII-XIII-a

Dogmatică

I

CALENDARUL ADMITERII 2014-2015 (a doua etapa )


- 16 iulie 2014 -
înscrierea pentru concursul de admitere
- 17 - 18 iulie 2014 -
desfășurarea probelor de aptitudini (oral şi scris)
-
Probă de dicţie şi muzică - oral (probe eliminatorii);
-
Examen scris - la disciplina religie;
- Vizita medicala;
-
19 iulie 2014 - afişarea  rezultatelor
 

TEMATICA ADMITERII PENTRU PROBA SCRISA

1. Dumnezeu - Creator;
2. Fericirile;
3. Minunea din Cana Galileii;
4. Sarbatori in cinstea Sfintilor;
5. Sarbatori in cinstea Maicii Domnului;
6. Postul - impartire si importanta;
7. Ierarhi de seama din istoria Bisericii Ortodoxe Romane : Antim Ivireanu, Varlaam, Andrei Saguna;
8. Sfantul Vasile cel Mare, ctitor al institutiilor de caritate;
9. Dumnezeu Judecatorul;
10.Invierea lui Lazar - rodul iubirii lui Hristos pentru prietenii Sai;
11.Vindecarea celor 10 leprosi - recunostinta fata de binefacatori;
12.Sf. Liturghie - rugaciunea atotcuprinzatoare a Bisericii;
13.Autocefalia BOR si ridicarea la rangul de patriarhia;
14.Organizarea Bisericii Ortodoxe Romane in prezent.

BAZA MATERIALĂ

        Seminarul dispune de 5 săli de clasă, sală de informatică, bibliotecă, internat şi cantină ce funcţionează în cadrul şcolii. Elevele sunt cazate în camere de 8 locuri.

 Laboratorul de informatică.

 

   Camera de cazare

 

 Paraclisul Seminarului unde se ţin slujbele

  

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE

           Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, cu ora de 50 de minute, cu intervalul orar de la 13.00-19.00(20.00). În cursul săptămânii elevele participă la rugăciunile de seară şi dimineaţă, iar în zilele de sărbători la Sfânta Liturghie.

 PERFORMANŢELE LICEULUI

           În anii şcolari precedenţi, şcoala noastră a avut următoarele performanţe:

                    *Examenul de Bacalaureat -100% promovabilitate :

                    *Examenul de Atestat -100%: promovabilitate;

                    *Admitere în învăţământul superior -100% promovabilitate;

                    *Găsirea unui loc de muncă -100% ;

                    *Participarea la concerte de muzică religioasă în toată ţara;

 FINALITĂŢILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

·        Predarea religiei în învăţământul primar ;

·        Pregătirea de specialitate pentru facultatea de Teologie;

·        Posibilitatea susţinerii examenului de admitere în învăţământul superior şi la alte facultăţi decât Teologia;

·        Continuarea şi aprofundarea artei icoanei.

 ADRESA SEMINARULUI

          Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Filofteia”, Comuna Brăneşti, Judeţul Ilfov, Str. I.C. Brătianu, Nr. 1.

          Mijloace de transport: Maxi Taxi 503 de la Bucur Obor; Maxi Taxi 503 (de Izlaz) de la magazinul Cora; Autobuzul 401 de la magazinul Cora.

          Maica Director Mihaela Costache:   0745.565728

          Maica Secretara Luciana Valcu:   0722.122.329

          Secretariat   021 / 3511004

     

INFORMATII UTILE

  1.    La parterul clădirii se afla un cabinet stomatologic.

  2.    In apropierea Seminarului (in comuna Brăneşti) sunt magazine alimentare, brutărie, cofetărie, cabinet medical si staţii de maşini (401, 430) care merg spre Bucureşti.

 3.     Pentru pliant apasati aici.