CrestinOrtodox.ro - PORTAL CRESTIN ORTODOX

Mănăstirile noastre, încă de la întemeierea lor au devenit într-un timp foarte scurt un punct de atracţie pentru vizitatori, atât pentru cei din ţară, cât şi pentru cei de peste hotare. Trăitorii acestor mănăstiri şi-au manifestat intenţia de a aduna icoane, cărţi vechi, veşminte şi diferite obiecte de cult ce prezentau o valoare artistică deosebită şi astfel se forma în mănăstire un muzeu.

          Un astfel de muzeu se găseşte şi în mănăstirea noastră. Prima organizare a unei colecţii a fost făcută în anul 1967, obiectele religioase fiind adăpostite în vechea trapeză a mănăstirii construită în 1827, precum şi în fosta arhondărie construită în 1839. Obiectele ce s-au expus în colecţie erau selecţionate dintre icoanele ce se păstraseră în biserică, în casa oficială a mănăstirii şi din donaţii de la maici. Un merit deosebit l-a avut Maica Arcadia Rădulescu, care a adunat întreaga sa viaţă piese de artă religioasă, alcătuindu-şi în propria sa casă o colecţie deosebită. Dintre celelalte maici care au donat piese de valoare găsim menţionate pe Maica Pahomia Marinescu şi Maica Mina Stoicescu. Exponatele au fost cercetate şi studiate de profesorul I.D. Ştefănescu, el a apreciat ca deosebit de valoroase din punct de vedere artistic şi istoric o mare parte din ele.

          În 1973 au fost aduse în Mănăstire atelierele Patriarhiei şi au fost instalate în vechea trapeză unde era organizată colecţia. Obiectele expuse au fost mutate în vechea Athondărie, la un loc cu celelalte. Spaţiul fiind foarte mic, unele obiecte erau neexpuse.

Între anii 1991-1993, cu ajutorul Arhiepiscopiei Bucureştilor s-a reorganizat Muzeul în vechea clădire a trapezei, în două săli. La elaborarea tematicii sălilor trebuie amintit Preot Profesor Florin Şerbănescu din Bucureşti. Prima sală, cu piesele cele mai de seamă este organizată cu vitrine în care sunt expuse, icoane picate pe lemn, pe pânză, pe sticlă, icoane ferecate în argint, obiecte liturgice, cărţi de cult, manuscrise de cântări bisericeşti, tablouri istorice, ceramică, obiecte de artă şi nu în ultimul rând sculpturile lui Gheorghe Anghel.

Galerie foto